Monthly Archives: September 2019

Phụ Nữ Và Câu Chuyện Khởi Nghiệp

Những năm gần đây, khởi nghiệp trở thành một trào lưu. Không ít người thành công, nhưng có lẽ số người thất bại nhiều hơn thế gấp nhiều lần. Bản thân là một người phụ nữ nhiều năm “chinh chiến” trên thương trường, chị Hoàng Thu Cúc hiểu rất rõ những khó khăn, thử thách […]