Vượt Ngưỡng

Tác giả: Trường Nguyễn

NXB: Thanh Niên

Kích thước: 10x15cm

Số trang: 369

Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 119,000 VND

Link đặt sách: https://tiki.vn/vuot-nguong-p68002239.html