Hồi Ký Áo Thun

“Tôi gọi nó là “công việc tốt nhất cuộc đời” bởi vì từ cơ hội với áo thun POD đã giúp tôi có thể đi du lịch tới mọi nơi mà tôi muốn, được tự do cả về thời gian và vật chất. Giúp tôi hoàn thiện con người mình, khẳng định bản thân và với tất cả mong cầu tôi chia sẻ lại những dòng hồi ký với mong muốn độc giả cũng có thể tìm được cơ hội này và nắm bắt nó để thay đổi cuộc đời chính mình”.