Hành Trình Lãnh Đạo Xuất Chúng

Tác giả: Nguyễn Hà Bằng

NXB: Hồng Đức

Kích thước: 16x24cm

Số trang: 384

Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 500,000 VND

Link đặt sách: https://nguyenhabang.vn/