Made In VietNam

Tác giả: Khanh Ngô

NXB: Thanh Niên

Kích thước: 14,5 x 20,5cm

Số trang: 328

Năm xuất bản: 2022

Giá bán: 279,000 VND

Link đặt sách: http://madeinvietnambook.vn/